Pwy ydi Pwy

Staff 2017

Rheolaeth

Enw Swydd
Mr. Paul Thomas Pennaeth
Miss Helen M. Owen Dirprwy Bennaeth
Mrs Christine Morris Jones Arweinydd C.S.

Athrawon Dosbarth

Enw Blwyddyn Dosbarth
Miss Helen Owen Bl 5&6 6
Mrs Sarah Newman Bl 5&6 10
Mrs Fiona Davies Bl 5&6 11
Mrs Lowri Harris Bl 3&4 8
Mrs Gwen Jones Bl 3&4 9
Mrs Rebecca Johnston Bl 3&4 7
To be appointed Bl 3&4 5
Mrs Laura Swainson Bl 1&2 3
Mrs Sarah Jones Bl 1&2 4
Miss Sarah Hayes Bl 1&2 4a
Miss Tonia Charles Bl 1&2 3a
Mrs Christine Morris-Jones Derbyn / Meithrin 2
Mrs Delyth Roberts Derbyn / Meithrin 1
Ms Emma Jones Meithrin M
Mr Dafydd Ifan Addysg Gorfforol -
Mrs Angharad Sherington Technoleg Gwybodaeth -
Mrs Megan Thomas Uned Arbennig 12

Cymorthyddion Dysgu

Mrs Meinir Lloyd Jones
Mrs Rhian Williams
Mrs Carol Merrifield
Mrs Lowri Powell
Mrs Jennifer Wall
Miss Claire Roberts
Mrs Sara Brett
Mrs Tracy Hughes
Miss Angie Dunne
Mrs Michelle Williams

Staff Gweinyddol

Mrs Sian Everiss
Mrs Judy Jones

Gofalwr

Mr Tony Elliott