Meddylfryd Twf

Mae magu plant yn anodd iawn.

Mae cael meddylfryd twf yn helpu.

Mae ymchwil yn dangos fod rhieni yn gallu cael effaith bwerus ar feddylfryd eu plant. Mae’r iaith yr ydych yn ei ddefnyddio a’ch gweithredoedd yn dangos i’ch plant beth yw eich disgwyliadau. Mae canmol y broses, sgwrsio am yr ymennydd a derbyn camgymeriadau fel cyfleoedd i ddysgu, a deall rôl emosiynau mewn dysgu yn ymarferion y gallwch eu dechrau heddiw.

Growth Mindset at Ysgol Porth y Felin - parent handout - cliciwch yma (Saesneg yn unig)

Growth Mindset Presentation for Parents - cliciwch yma (Saesneg yn unig)