Cyfnewidfa Gwisg Ysgol Porth y Felin

MAE’R EITEMAU I GYD AM DDIM AC YN CAEL EU DOSBARTHU FEL MAE ARCHEBION YN DOD I MEWN. MAE POSIB GWNEUD CYFRANIAD I’R YSGOL OS Y DYMUNWCH TRWY PARENTPAY. BYDDWN YN CEISIO EIN GORAU I’CH DARPARU HEFO BETH SYDD AR EICH FFURFLEN, OND NODWCH, EFFALLAI NA FYDD RHAI EITEMAU MEWN STOC.

Os na fydd eich eitemau ar gael, byddwn yn cysylltu i gadarnhau hyn.

Byddwn yn dosbarthu eich gwisg ysgol mor fuan a phosib. Mae’n bwysig nodi na fyddwn wedi golchi’r eitemau ac nad ydym yn gyfrifol os nad yw eu cyflwr i fyny i’ch safonau.

Maint oed: 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12

Siwmperi

Sgertiau

Sgertiau

Siorts Ymarfer Corff

Siorts Ymarfer Corff

Siorts

Siorts

Trowsus

Trowsus

Socasau

Socasau

Joggers

Joggers

 Pinafore

Pinafore

Gwisg Haf

Gwisg Haf

Cardiganau

Cardiganau

Crys Polo Frill Neck

Crys Polo "Frill Neck"

Crys Polo

Crys Polo

Esgidiau Amrywiol

Esgidiau Amrywiol

School Uniform Placeholder

Cotiau Amrywiol

Eich Archeb